IV KONGRES NOWOCZESNY PION TECHNICZNY

Gdynia, Gdańsk

25-26 maja 2017 r.

III Kongres Nowoczesny Pion Techniczny – podsumowanie

Kongres, który odbył się w dniach 2-4 czerwca w Cedzynie koło Kielc, został zorganizowany przez redakcję „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” oraz Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia. Wydarzenie zgromadziło ponad sto osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z infrastrukturą techniczną szpitali.

Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Kierunki usprawnienia funkcjonowania jednostek w ochronie zdrowia: informatyzacja i energooszczędność”. Zaproszeni prelegenci – eksperci praktycy – opowiedzieli o swoich doświadczeniach w tym zakresie, zdobytych w placówkach ochrony zdrowia w całej Polsce. Tradycyjnie już, część merytoryczną wydarzenia poprowadził Marek Wójtowicz.

4 czerwca uczestnicy mieli okazję przekonać się jak omówione w trakcie prelekcji rozwiązania sprawdzają się w praktyce na przykładzie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Podczas zwiedzania, kierownicy poszczególnych jednostek opowiadali o ich funkcjonowaniu oraz o tym, jak radzą sobie z problemami w swojej codziennej pracy.

III Kongres Nowoczesny Pion Techniczny, jak co roku, pokazał jak ogromną rolę w funkcjonowaniu placówek medycznych pełni niemedyczna kadra ochrony zdrowia.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie Państwo w numerze 7-8/2016 „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”.

Poprzednie edycje

II Kongres Nowoczesny Pion Techniczny

Blisko 150 uczestników, 3 dni inspirujących prelekcji połączonych ze zwiedzaniem Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu – w taki sposób zostanie zapamiętany wrocławski II Kongres Nowoczesny Pion Techniczny, największe w Polsce spotkanie gromadzące kadrę techniczną placówek ochrony zdrowia. Tegoroczna edycja, przebiegająca pod hasłem „Optymalne rozwiązania infrastrukturalne w szpitalach”, odbyła się w dniach 28-30 maja we Wrocławiu.

Formuła Kongresu przypominała spotkanie kadry technicznej podczas pierwszej edycji w Turawie. Dwa dni części wykładowej pod znakomitym przewodnictwem Marka Wójtowicza połączono z praktycznym punktem programu, którym było zwiedzanie Nowego Szpitala Wojewódzkiego.
Blisko 49 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, w ramach której funkcjonuje tzw. „platforma gorąca” – SOR z osobnym wejściem dla dorosłych i dzieci wraz z przylegającymi działami diagnostyki obrazowej, nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi oraz oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii – naziemne lądowisko dla helikopterów sanitarnych, 553 łóżka na 16 oddziałach oraz przychodnia z 20 poradniami, a także ogromne ilości instalacji technicznych  – tak wygląda dziś Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu. Uczestnicy Kongresu byli pod ogromnym wrażeniem obiektu.
Liczna reprezentacja dyrektorów polskich szpitali, żywe dyskusje podczas wystąpień oraz opinie uczestników po wydarzeniu potwierdzają, że Kongres Nowoczesny Pion Techniczny na stałe wpisał się w kalendarz konferencji przedstawicieli pionu niemedycznego placówek ochrony zdrowia. Grono ekspertów ponownie spotka się w 2016 roku, podczas III Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny.

Szczegółowa relacja z II Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny opublikowana została w numerze 7-8/2015 „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”.

 

I Kongres Nowoczesny Pion Techniczny

Wydarzenie zgromadziło ponad sto osób zainteresowanych tematyką racjonalnej eksploatacji infrastruktury technicznej i inwestycji w szpitalach.

Kongres odbył się w dniach 29-31 maja 2014 r. w Turawie koło Opola. Część praktyczna obejmowała zwiedzanie dwóch opolskich placówek – Szpitala Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. Uczestnicy dyskutowali m.in. nad rolą prawidłowego przebiegu przedsięwzięcia budowy i modernizacji obiektu medycznego, wskazywali na konieczność eliminacji błędów projektowych przy planowaniu nowych obiektów, a także na późniejsze konsekwencje takich pomyłek. Prelegenci podkreślali znaczenie przeprowadzania inwestycji energooszczędnych, istotnych dla zwiększenia rentowności obiektu szpitalnego.

 

Opinie uczestników na temat Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny
Małgorzata MajerMałgorzata Majer
prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej

I Kongres Nowoczesny Pion Techniczny, organizowany przez redakcję „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” i Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia, który odbywał się w dniach 29-31 maja w Turawie koło Opola, uważam za bardzo ciekawe wydarzenie. Kongresów i konferencji poświęconych szpitalnictwu oraz systemowi opieki zdrowotnej w Polsce, organizowanych jest bardzo wiele. Po raz pierwszy brałam jednak udział w spotkaniu, które dedykowane było kadrze niemedycznej. Czasy przysłowiowych „złotych rączek” w działach technicznych szpitali minęły bezpowrotnie. Obecnie poszukujemy inżynierów, specjalistów ds. aparatury medycznej, informatyków, statystyków; ludzi wykształconych, z dużą wiedzą i pasją. I takie właśnie osoby można było spotkać w Turawie. Wystąpienia Prelegentów, prezentujących własne dokonania koleżankom i kolegom „po fachu” rodziły dyskusje i sprzyjały konstruktywnej wymianie poglądów, kontynuowanej również po zakończeniu sesji wykładowych, w mniej formalnej atmosferze spotkań towarzyskich. Wierzę, że Kongres wpisze się na stałe w kalendarz imprez poświęconych tematyce rozwoju sektora opieki zdrowotnej w Polsce.

 

Dorota KowalskaDorota Kowalska
kierownik Działu Technicznego, Szpital Wojewódzki w Opolu

Moim zdaniem był to fantastycznie zorganizowany Kongres – zarówno pod względem doboru tematyki, jak i prelegentów czy przedstawionych prezentacji. Dynamika prowadzenia wykładów pozwoliła na podtrzymanie zainteresowania uczestników, co przy kilkudniowych zajęciach jest bardzo ważne. Istotny wpływ w tym zakresie miał również Moderator kongresu. Dodatkowym argumentem udanego spotkania z pewnością było grillowanie i kolacja integracyjna. O zainteresowaniu uczestników najlepiej świadczy ogromna frekwencja do ostatnich chwil.

 

Maksymilian HajzerMaksymilian Hajzer
zastępca dyrektora ds. technicznych SP ZOZ ,,Repty” GCR w Tarnowskich Górach

I Kongres Nowoczesny Pion Techniczny, jaki miał miejsce w dniach 29-31maja 2014 r. w Turawie k. Opola, zapamiętany zostanie jako spotkanie niezwykle udane. Szczególne zainteresowanie i dyskusje wzbudzili prelegenci głoszący zagadnienia związane z budową i modernizacją szpitali, jak również bieżącą eksploatacją urządzeń i sprzętu medycznego. Bogaty program przeprowadzonych wykładów, powiązanych tematycznie, lecz nawiązujących do optymalizacji kosztów utrzymania podmiotów leczniczych, przyjazna atmosfera w doskonałej oprawie, w pełni przekonały mnie do uczestnictwa w kolejnych, organizowanych przez „OPM” zjazdach. Jako członka SNKOZ cieszy mnie fakt, iż problematyka jaka związana jest z techniczną obsługą zakładów opieki zdrowotnej, coraz bardziej zasługuje na uznanie i eksponowana jest poprzez tak prestiżowe źródło informacji, jakim jest „OPM”. Według mojej opinii, inwencja oraz trud włożony przez „Ogólnopolski Przegląd Medyczny” i Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia w podnoszenie szeroko pojętej świadomości kadry zarządzającej infrastrukturą techniczno-administracyjną zasługuje w pełni na uznanie.

 

Zbigniew DudzińskiZbigniew Dudziński
zastępca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że dość kameralna formuła z udziałem coraz bardziej znajomych reprezentantów pionu technicznego szpitali i przedstawicieli firm współpracujących z nami jest bardzo ciekawą formą kontaktów. Zawsze, kiedy się jedzie z problemami leżącymi na zawodowej części wątroby, jest okazja porozmawiać z osobami, które już się z nimi uporały w ten czy inny sposób. Taka okazja była też w Turawie i nie ukrywam, że pobyt na Kongresie przyczynił się do zdecydowania w którą stronę pójść z rozwiązaniami technicznymi. (Chodzi tu np.: rozwiązanie sposobu rezerwowania zaopatrzenia szpitala w wodę). Docenić trzeba również merytoryczną treść wykładów. Z nich bodajże najciekawszym był ten prezentowany przez Pana Prezesa budującego szpital we Wrocławiu.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję i obiecuję stawiennictwo za rok.

 

Okiem moderatora

Marek WójtowiczMarek Wójtowicz
Wbrew nazwie I Kongres NPT w Turawie k/Opola nie był pierwszym, a kolejnym już spotkaniem członków oraz sympatyków Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia i wspomagającego prace Stowarzyszenia zespołu redakcji OPM. Na konferencjach SNKOZ i podczas tegorocznego I Kongresu NPT w Turawie odnalazłem wśród dyrektorów i kierowników szpitalnych pionów technicznych, aparaturowych i innych niemedycznych wielki zapał i autentyczne zaangażowanie w poprawę warsztatu pracy w swoich szpitalach. Dostrzegam, że środek ciężkości w problematyce życia szpitalnego przesunął się w ostatnich latach na sprawy infrastruktury szpitalnej, na odtwarzanie sprzętu i aparatury medycznej, pilnowanie terminów serwisów i regularne wykonywanie badań technicznych na traktach, w rtg itp. Ustawa o wyrobach medycznych, nadchodząca pełna informatyzacja szpitali i powszechnie akceptowana przez profesjonalistów medycznych konieczność poprawy warunków pobytu pacjenta sprawiły, że kierowniczej kadrze niemedycznej łatwiej jest przebić się ze swoimi pomysłami i zaprezentować swoje niezbędne, choć chyba za mało doceniane do tej pory na co dzień umiejętności i kwalifikacje. Kiedyś gorąco dyskutowało się przede wszystkim o problemach płacowych i organizacji pracy kadry medycznej oraz relacjach z NFZ, teraz tak jak na I Kongresie dyskutuje się przede wszystkim o architekturze obiektów szpitalnych, o projektowaniu nowoczesnych sterylizacji, o ekonomice wykorzystania coraz bardziej skomplikowanej aparatury medycznej i o elektronicznym monitorowaniu jakości wszystkich czynności tworzących finalnie usługę zdrowotną. I może uda się tak jak we Wrocławiu (jestem pod wielkim wrażeniem doskonałej prezentacji na Kongresie Pana Prezesa Rafała Guzowskiego o nadzorowanej przez niego 5-letniej budowie szpitala wojewódzkiego w tym mieście) dostrzec, że taniej i efektywniej jest wybudować nowy szpital w wygodnej lokalizacji przenosząc do niego wszystkie ruchome zasoby ze starego niż topić latami publiczne miliony w obiekt architektonicznie nie nadający się już na nowoczesny szpital. Sama zaś przeprowadzka ze starego do nowego szpitala nigdzie nie powinna być trudna, bo przecież każdy aparat medyczny i każde łóżko zlokalizowane w starym obiekcie… na pewno ma sprawne kółka.

Organizatorzy

Sponsorzy

Patronat honorowy