V Kongres Nowoczesny Pion Techniczny jest organizowany przez redakcję „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” we współpracy ze Stowarzyszeniem Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia.

Wydarzenie adresujemy do dyrektorów szpitali, dyrektorów ds. technicznych, kierowników działów eksploatacyjnych, specjalistów ds. aparatury medycznej, a także dyrektorów administracyjnych i ekonomicznych, osób zajmujących się obsługą przetargów w szpitalach, reprezentantów administracji samorządowej, przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką sprawnego zarządzania pionem technicznym szpitali i usprawnieniem funkcjonowania placówek medycznych.

Podczas Kongresu prelegenci poruszają m.in. kwestie skutecznego zarządzania infrastrukturą techniczną szpitali, racjonalnej eksploatacji sprzętu medycznego, zasad serwisowania aparatury, finansowania szpitali czy też zasad i obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ideą wydarzenia jest połączenie wiedzy teoretycznej na temat funkcjonowania placówek ochrony zdrowia z prezentacją praktycznych rozwiązań. Zaproszeni prelegenci prezentują konkretne przykłady oraz rozwiązania, opierając się na własnych doświadczeniach, a uczestnicy Kongresu – oprócz wysłuchania prelekcji – mają możliwość odwiedzania szpitali w Polsce i sprawdzenia, w jaki sposób zorganizowane są poszczególne jednostki. Do tej pory odwiedziliśmy:

  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (2017 r.),
  • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (2016 r.),
  • Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu (2015 r.),
  • Szpital Wojewódzki i Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu (2014 r.).

W tym roku odwiedzamy Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź tematykę V Kongresu NPT
Poznaj prelegentów
Zobacz lokalizację wydarzenia