Kongres Nowoczesny Pion Techniczny

Wydarzenie adresujemy do:

 • dyrektorów szpitali;
 • dyrektorów ds. technicznych i eksploatacyjnych;
 • dyrektorów ds. administracyjnych i ekonomicznych;
 • kierowników działów aparatury medycznej;
 • szefów działów zamówień publicznych;
 • architektów;
 • reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznych;
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką sprawnego zarządzania pionem technicznym szpitali i usprawnieniem funkcjonowania placówek medycznych.

Podczas Kongresu prelegenci poruszają m.in. kwestie skutecznego zarządzania infrastrukturą techniczną szpitali, racjonalnej eksploatacji sprzętu medycznego, zasad serwisowania aparatury, finansowania szpitali czy też zasad i obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ideą wydarzenia jest połączenie wiedzy teoretycznej na temat funkcjonowania placówek ochrony zdrowia z prezentacją praktycznych rozwiązań. Zaproszeni prelegenci prezentują konkretne przykłady oraz rozwiązania, opierając się na własnych doświadczeniach, a uczestnicy Kongresu – oprócz wysłuchania prelekcji – mają możliwość odwiedzania szpitali w Polsce i sprawdzenia, w jaki sposób zorganizowane są poszczególne jednostki. Do tej pory odwiedziliśmy:

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (2017 r.),
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (2016 r.),
 • Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu (2015 r.),
 • Szpital Wojewódzki i Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu (2014 r.).

UCK w Gdańsku

 

 

 

 

 

 

 
Zobacz pełny program
Zobacz prelegentów
Zobacz lokalizację Kongresu NPT