Program

Podczas VI Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny poruszymy m.in. następujące tematy:

 • Podsumowanie inwestycji budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Marcin Jędrychowski
 • Technologie obrazowania medycznego – dlaczego ultrasonografia? – Witold Ponikło
 • Wymiana aparatury radiologicznej w kontekście nowelizacji ustawy Prawo atomowe – Ryszard Kowski
 • Dobór aparatury medycznej na etapie inwestycyjnym. Jak uniknąć błędów? – Agnieszka Sopel
 • Przygotowanie dużego przedsięwzięcia w formule zaprojektuj, wybuduj, wyposaż w kontekście budowy lub przebudowy szpitala (na przykładzie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu) – Maria Wojtacha
 • Technologia BIM (Building Information Modeling) – Iwona Łobejko
 • Budowa infrastruktury informatycznej w jednostkach służby zdrowia w wielu lokalizacjach – Bogdan Wrzesiński
 • Cyfrowy szpital – korzyści wynikające z wprowadzanych rozwiązań – Łukasz Sterna
 • Prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie na gruncie orzeczeń Sądów Administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek służby zdrowia – Hubert Musialik
 • Korzyści z programu ochrony środowiska w szpitalu – Renata Ruman-Dzido
 • Pierwsze urodziny RODO – wnioski – Jarosław Feliński