Program

VI Kongres Nowoczesny Pion Techniczny – program

Część merytoryczna

Czwartek, 23 maja 2019 r.

Hotel Lenart, Wieliczka

9:00 – 10:00 – Rejestracja uczestników; kawa na powitanie

10:00 – 10:20 – Powitanie uczestników: Marcin Jędrychowski – dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Marek Piotrowski – redaktor naczelny „OPM” i przedstawiciel Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia

10:20 – 10:40 – Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Projekt nowoczesnego akademickiego obiektu ochrony zdrowia jako efekt wspólnej pracy architektów i lekarzy – Włodzimierz Werochowski, Industria Project

10:40 – 11:00 – Przygotowanie inwestycji medycznych w kontekście niewystarczających środków budżetowych – Lech Wąsowski, Warbud

11:00 – 11:30 – Dobór aparatury medycznej na etapie inwestycyjnym. Jak uniknąć błędów? – Agnieszka Sopel, Katedra i Klinika Neurochirurgii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11:30 – 11:45 – Budowa Zakładu Radioterapii w formie zaprojektuj – wybuduj – wyposaż na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – Jan Paweł Gawełko, Vamed

11:45 – 12:00 – Dyskusja

12:00 – 12:30 – Przerwa na kawę

12:30 – 12:45 – Wyzwania stawiane współczesnym systemom monitorowania pacjenta – Marcin Leśniak, Philips Polska

12:45 – 13:15 – Bezpieczna eksploatacja wyrobów medycznych – Waldemar Łabędź, ekspert w zakresie zarządzania działami aparatury medycznej w jednostkach publicznych

13:15 – 13:30 – Dokumentacja obrazowa zabiegów chirurgicznych, praktyczne podejście dla menadżerów IT i oficerów bezpieczeństwa danych – Grzegorz Kozak, Olympus

13:30 – 14:00 – Prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie na gruncie orzeczeń Sądów Administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek służby zdrowia – Hubert Musialik, radca prawny zatrudniony w Instytucji Zarządzającej jednym z Regionalnych Programów Operacyjnych

14:00 – 14:15 – Rozwiązania firmy GE Healthcare w zakresie nowych technologii medycznych – Grażyna Rubiś-Liolios, GE Medical Systems

14:15 – 14:25 – Dyskusja

14:25 – 15:15 – Obiad

15:15 – 15:30 – Jak skutecznie zautomatyzować procesy, by mieć wszystko pod kontrolą? – Stanisław Klunder, Business Online Services

15:30 – 16:00 – Technologia BIM (Building Information Modeling) – Iwona Łobejko, p.o. dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

16:00 – 16:15 – Stacje przeglądowe DiCO – negatoskop cyfrowy na salę operacyjną. Aseptor – zaawansowany system dezynfekcji – Piotr Pietras, Mateusz Purgał, UltraViol

16:15 – 16:45 – Przygotowanie dużego przedsięwzięcia w formule zaprojektuj, wybuduj, wyposaż w kontekście budowy lub przebudowy szpitala (na przykładzie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu) – Maria Wojtacha, dyrektor Departamentu Inwestycje Strategiczne, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

16:45 – 17:00 – Profesjonalne wsparcie higieny i redukcja zakażeń szpitalnych – Jarosław Kowalczuk, Miele

17:00 – 17:15 – Dyskusja

17:30 – 19:00 – Walne zebranie SNKOZ

20:00 – 2:00 – Uroczysta kolacja z DJ

Piątek, 24 maja 2019 r.

Hotel Lenart, Wieliczka

9:00 – 9:30 – Cyfrowy szpital – korzyści wynikające z wprowadzanych rozwiązań – Łukasz Sterna, dyrektor sprzedaży rozwiązań HAC IT w firmie GE Healthcare w departamencie LCS

9:30 – 9:45 – Korzyści z zastosowania najnowszych technologii na nowoczesnym bloku operacyjnym – Witold Żukowski, Adam Ploch, Medicom

9:45 – 10:15 – Budowa infrastruktury informatycznej w jednostkach służby zdrowia w wielu lokalizacjach – Bogdan Wrzesiński, wieloletni kierownik Działu Informatyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie

10:15 – 10:30 – Efektywne stanowiska terapeutyczne – Marcin Gawlik, Dräger Polska

10:30 – 10:40 – Dyskusja

10:40 – 11:10 – Przerwa na kawę

11:10 – 11:25 – HEWI – łazienki szpitalne, wytyczne projektowe, różne możliwości wyposażenia – Maciej Jaworski, HEWI

11:25 – 11:55 – Wymiana aparatury radiologicznej w kontekście nowelizacji ustawy Prawo atomowe – Ryszard Kowski, wykładowca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

11:55 – 12:10 – Innowacje w technologii dekontaminacji – Tomasz Żuber, MMM Polska

12:10 – 12:40 – Korzyści z programu ochrony środowiska w szpitalu – Renata Ruman-Dzido, prezes zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

12:40 – 12:55 – Endomed nowy techniczny kierunek w endoskopii – Piotr Niewiadomy, Endomed

12:55 – 13:10 – Dyskusja

13:10 – 14:10 – Obiad

14:10 – 14:40 – Pułapki energooszczędności i informatyzacji – usprawnienia – Witold Ponikło, główny specjalista ds. aparatury medycznej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

14:40 – 14:55 – Komfort oraz czystość mikrobiologiczna w całej sali operacyjnej – Bartosz Kaczmarek, Halton

14:55 – 15:25 – Pierwsze urodziny RODO – wnioski – Jarosław Feliński, prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce

15:25 – 15:40 – Dyskusja. Zakończenie części merytorycznej Kongresu

17:15 – Zwiedzanie Kopalni Soli „Wieliczka” (17:15 zbiórka przed hotelem; 17:45 obecność pod Kopalnią)

20:00 – 21:00 – Kolacja

 

Sobota, 25 maja 2019 r.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków – Prokocim

9:30 – Zwiedzanie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:

  • Blok Operacyjny (w tym system integracyjny)
  • Sala audytoryjna (tu przekaz z Sali operacyjnej)
  • Sala wybudzeń
  • Centralna Sterylizatornia
  • Przykładowy oddział łóżkowy
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
  • System kolejkowy
  • Poczta pneumatyczna
  • Serwerownia (pomieszczenie monitoringu)

Uwaga – zwiedzanie Szpitala jest przewidziane wyłącznie dla przedstawicieli jednostek ochrony zdrowia i administracji publicznej

*Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

Pełny program Kongresu do pobrania pod linkiem: VI Kongres NPT_program