Poprzednie edycje

Zobacz filmy
Fotorelacje

V Kongres Nowoczesny Pion Techniczny (Łódź, 24-26 maja 2018 r.)

Jubileuszowa, V edycja Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny była okazją do poruszenia kwestii związanych m.in. ze skutecznym zarządzaniem infrastrukturą techniczną szpitali, racjonalnej eksploatacji sprzętu medycznego, zasad serwisowania aparatury, finansowania szpitali czy też zasad i obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ideą wydarzenia jest połączenie wiedzy teoretycznej na temat funkcjonowania placówek ochrony zdrowia z prezentacją praktycznych rozwiązań. 

Wzrost dużych inwestycji w obszarze modernizacji i  budowy nowych obiektów szpitalnych oraz popularności coraz to bardziej zaawansowanych technologii medycznych rodzi nowe wyzwania dla dyrektorów i osób kierujących placówkami medycznymi. Dlatego podejmowanie tematów związanych z właściwym planowaniem i  prowadzeniem inwestycji szpitalnych oraz  zarządzaniem jednostkami jest niezwykle potrzebne i  właśnie takie zaplanowaliśmy w  programie V Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny. W celu podsumowania zagadnień teoretycznych – poznaliśmy rozwiązania infrastrukturalne i  technologiczne zastosowane w  praktyce, podczas zwiedzania Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w  Łodzi – jednego z  najdłużej budowanych obiektów medycznych w  Polsce.

Konferencję rozpoczęła prelekcja kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – dr. med. Jacka Grabowskiego, który opowiedział o założeniach inwestycji budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, opracowanych na wzór tych z innych dużych ośrodków medycznych funkcjonujących w Europie. Ideą, jaka przyświecała organizacji CKD, było stworzenie dużego kompleksu, który będzie skupiał w sobie zarówno jednostki dydaktyczno-naukowe, jak i kliniczne w jednej lokalizacji. Funkcjonowanie scalonych jednostek i kadry przybliżył dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, pełniący funkcję dyrektora ds. medyczno-organizacyjnych CKD Centralnego Szpitala Klinicznego. Podczas swojej prelekcji przedstawił, w jaki sposób działa szpital, i jakie będą dalsze kroki inwestycji, ponieważ uczelnia przygotowuje się do realizacji drugiego etapu rozbudowy CKD.

26 maja uczestnicy zwiedzili należący do kompleksu CKD Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie zobaczyli poszczególne jednostki w tym: Centralną Sterylizatornię, oddziały szpitalne, Zakład Medycyny Nuklearnej, Klinikę Kardiologii wraz z modernizowaną tam salę operacyjną oraz szereg pomieszczeń technicznych. Zwiedzający mieli także wyjątkową okazję wejść na Blok Operacyjny i zobaczyć wnętrze hybrydowej sali operacyjnej. Na własne oczy mogliśmy przekonać się, jak zorganizowana jest infrastruktura i poszczególne rozwiązania technologiczne w jednym z największych szpitali klinicznych w Polsce.

Szczegółowa relacja z wydarzenia została opublikowana w numerze 6/2018 „OPM”

IV Kongres Nowoczesny Pion Techniczny (Gdynia, Gdańsk 25-26 maja 2017 r.)

W IV edycji Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny, który tym razem odbył się w Gdyni oraz Gdańsku wzięło udział blisko 150 uczestników, którzy mieli okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z organizacją funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Program objął także zwiedzanie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku – jednej z najnowocześniejszych placówek w Polsce.

Tematyka tegorocznej edycji oscylowała wokół aktualnych tematów dotyczących jednostek ochrony zdrowia, takich jak finansowanie, zarządzanie, funkcjonowanie oraz informatyzacja. Kongres zainaugurowała prelekcja dr. Krzysztofa Kuszewskiego – członka Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, który podsumował 25 ostatnich lat polskiego szpitalnictwa.

Nie zabrakło również tematów aktualnie budzących wiele emocji, w tym związanych z nowym systemem finansowania szpitali po 1 lipca 2017 r. Nowoczesny Pion Techniczny to także okazja do poruszenia kwestii związanych z projektowaniem infrastruktury szpitali oraz jego przygotowaniem. O tym, w jaki sposób należy opracować program funkcjonalno-użytkowy – czyli opis zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie danego obiektu budowlanego opowiedziała na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia Aniela Złotkowska. Pierwszego dnia omówiliśmy także aspekty związane z eksploatacją i serwisowaniem aparatury medycznej, zarządzaniem odpadami medycznymi czy też nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Wśród tematów IV Kongresu znalazły się także nowoczesne technologie wykorzystywane w medycynie, pozamedyczne czynniki bezpieczeństwa pacjenta oraz jakość w szpitalu jako metoda podnoszenia konkurencyjności i rentowności jednostki. Drugiego dnia uczestnicy wysłuchali także prelekcji Arkadiusza Lendziona – zastępcy dyrektora naczelnego ds. administracyjno-technicznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, który opowiedział o inwestycji. Jej efekty uczestnicy zobaczyli podczas zwiedzania UCK, które zakończyło kolejną edycję Kongresu.

Szczegółowa relacja z wydarzenia zostanie opublikowana w numrze 6/2017 „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”.

 

III Kongres Nowoczesny Pion Techniczny (Cedzyna, Kielce 2-4 czerwca 2016 r.)

Kongres został zorganizowany w dn. 2-4 czerwca w Cedzynie koło Kielc przez redakcję „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” oraz SNKOZ. Wydarzenie zgromadziło ponad sto osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z infrastrukturą szpitali.

Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Kierunki usprawnienia funkcjonowania jednostek w ochronie zdrowia: informatyzacja i energooszczędność”. Zaproszeni prelegenci – eksperci praktycy – opowiedzieli o swoich doświadczeniach w tym zakresie, zdobytych w placówkach ochrony zdrowia w całej Polsce. Tradycyjnie już, część merytoryczną wydarzenia poprowadził Marek Wójtowicz.

4 czerwca uczestnicy mieli okazję przekonać się jak omówione w trakcie prelekcji rozwiązania sprawdzają się w praktyce na przykładzie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Podczas zwiedzania, kierownicy poszczególnych jednostek opowiadali o ich funkcjonowaniu oraz o tym, jak radzą sobie z problemami w swojej codziennej pracy.

III Kongres Nowoczesny Pion Techniczny, jak co roku, pokazał jak ogromną rolę w funkcjonowaniu placówek medycznych pełni niemedyczna kadra ochrony zdrowia.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie Państwo w numerze 7-8/2016 „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”.

 

II Kongres Nowoczesny Pion Techniczny (Wrocław, 28-30 maja 2015 r.)

Blisko 150 uczestników, 3 dni inspirujących prelekcji połączonych ze zwiedzaniem Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu – w taki sposób zostanie zapamiętany wrocławski II Kongres Nowoczesny Pion Techniczny, największe w Polsce spotkanie gromadzące kadrę techniczną placówek ochrony zdrowia. Tegoroczna edycja, przebiegająca pod hasłem „Optymalne rozwiązania infrastrukturalne w szpitalach”, odbyła się w dniach 28-30 maja we Wrocławiu.

Formuła Kongresu przypominała spotkanie kadry technicznej podczas pierwszej edycji w Turawie. Dwa dni części wykładowej pod znakomitym przewodnictwem Marka Wójtowicza połączono z praktycznym punktem programu, którym było zwiedzanie Nowego Szpitala Wojewódzkiego.
Blisko 49 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, w ramach której funkcjonuje tzw. „platforma gorąca” – SOR z osobnym wejściem dla dorosłych i dzieci wraz z przylegającymi działami diagnostyki obrazowej, nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi oraz oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii – naziemne lądowisko dla helikopterów sanitarnych, 553 łóżka na 16 oddziałach oraz przychodnia z 20 poradniami, a także ogromne ilości instalacji technicznych  – tak wygląda dziś Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu. Uczestnicy Kongresu byli pod ogromnym wrażeniem obiektu.
Liczna reprezentacja dyrektorów polskich szpitali, żywe dyskusje podczas wystąpień oraz opinie uczestników po wydarzeniu potwierdzają, że Kongres Nowoczesny Pion Techniczny na stałe wpisał się w kalendarz konferencji przedstawicieli pionu niemedycznego placówek ochrony zdrowia. Grono ekspertów ponownie spotka się w 2016 roku, podczas III Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny.

Szczegółowa relacja z II Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny opublikowana została w numerze 7-8/2015 „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”.

 

I Kongres Nowoczesny Pion Techniczny (Turawa, Opole, 29-31 maja 2014)

Wydarzenie zgromadziło ponad sto osób zainteresowanych tematyką racjonalnej eksploatacji infrastruktury technicznej i inwestycji w szpitalach. Kongres odbył się w dniach 29-31 maja 2014 r. w Turawie koło Opola. Część praktyczna obejmowała zwiedzanie dwóch opolskich placówek – Szpitala Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.

Uczestnicy dyskutowali m.in. nad rolą prawidłowego przebiegu przedsięwzięcia budowy i modernizacji obiektu medycznego, wskazywali na konieczność eliminacji błędów projektowych przy planowaniu nowych obiektów, a także na późniejsze konsekwencje takich pomyłek. Prelegenci podkreślali znaczenie przeprowadzania inwestycji energooszczędnych, istotnych dla zwiększenia rentowności obiektu szpitalnego.