Prelegenci

Prelekcje podczas VII Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny potwierdzili

Radosław Harasim – prawnik, wspólnik zarządzający kancelarii Inter Med Consulting s.c., wieloletni (od 1998 r.).

Konsultant i doradca szpitali, stowarzyszeń i organizacji zawodowych zrzeszających pracowników i menadżerów ochrony zdrowia w dziedzinie finansów publicznych i zamówień publicznych.

Wykładowca i publicysta.

Marcin Jędrychowski – dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Magister rachunkowości, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2002 roku związany zawodowo z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum, jako specjalista ds. projektów unijnych a następnie kierownik Działu Rozliczeń Działalności Pomocniczej. W latach 2009-2016 Zastępca Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, później – do kwietnia 2018 r. Kierownik Działu ds. Realizacji Inwestycji „Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” oraz Pełnomocnik Rektora UJ ds. ww. inwestycji. Członek licznych zespołów odpowiedzialnych za wdrożenie kluczowych dla Uczelni projektów, w tym Zintegrowanego Systemu do Zarządzania Uczelnią SAP oraz Projektu Harmonizacji zarządzania dydaktyką. Przewodniczący zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację jedynego w Polsce projektu przebudowy i modernizacji domów studenckich w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.  Członek zespołu ministerialnego odpowiedzialnego za utworzenie Narodowe Centrum Nauki (NCN), a następnie w latach 2010-2011 główny księgowy Centrum. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zatrudniony od grudnia 2014 roku, pierwotnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych. Od kwietnia 2018 roku sprawuje funkcję Dyrektora Placówki.

Ireneusz Kowalski – absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Informatyki. Od 20 lat zajmuje się informatyką w jednostkach zdrowia. Kierownik sekcji IT Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Przez ten czas reprezentował 8 szpitali w zakresie wdrożeń systemów informatycznych.
Od 2013 r. reprezentant województwa śląskiego w CSIOZ. Od 2016 r. członek Grupy Roboczej ds. e-zdrowia przy Komitecie Sterującym ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Od 2019 r. członek Rady Regionów jako reprezentant województwa śląskiego pracujący nad koordynacją projektów e-zdrowia w zakresie ogólnopolskim. Autor modyfikacji projektu eCareMed – Śląskiej Regionalnej Platformy Rozproszonej. Od grudnia 2019 r. koordynator ww. projektu. Zainteresowania: literatura SF oraz taniec towarzyski (wicemistrz polski południowej w 2008 r.).

Kornel Lukaszczyk

Kornel Lukaszczyk – kierownik jednostki notyfikowanej w TÜV NORD Polska certyfikującej wyroby medyczne, senior-auditor, absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki. Skończył specjalizację Elektronika Biomedyczna, która zdeterminowała jago dalszą drogę zawodową.
Konstruktor elektronicznej aparatury medycznej do diagnostyki elektrokardiograficznej oraz nowatorskiego systemu do bezprzewodowego nadzoru EKG pacjentów zagrożonych zawałem serca.

Igor Madej – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej oraz w zakresie chirurgii onkologicznej.

Kierownik Bloku Operacyjnego Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Jest również audytorem systemów jakościowych, a także miłośnikiem krzewienia wiedzy i fotografii.

Michał Smelik – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej na kierunku Fizyka Medyczna specjalizacja Dozymetria i Elektronika w Medycynie. Od lutego 2016 roku zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na stanowisku Specjalisty ds. Aparatury Medycznej. Od sierpnia 2016 roku p.o. Kierownika Działu Aparatury Medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu a od września 2017 roku Kierownik Działu Aparatury Medycznej. Po połączeniu Działu Technicznego i Aparatury Medycznej od stycznia 2020 roku Specjalista w Dziale Technicznym i Aparatury Medycznej. W codziennej pracy zajmuje się koordynowaniem zadań związanych z serwisowaniem sprzętu i aparatury medycznej, przygotowaniem dokumentacji na serwisowanie sprzętu i aparatury medycznej przez firmy zewnętrzne oraz przygotowaniem dokumentacji dotyczącej zakupów nowego sprzętu dla potrzeb szpitala.

Michał Tomanek – architekt i technolog medyczny. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, gdzie później obronił tytuł doktora nauk technicznych. W 2017 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem obiektów specjalistycznych, w tym szpitali. Działalność projektową opiera o podstawy naukowe programowania i projektowania. Ekspert techniczny projektowania obiektów opieki zdrowotnej przy postępowaniach PARP Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Ekspert Banku Światowego do spraw projektowania obiektów medycznych. Autor opracowań naukowych dotyczących różnych aspektów projektowania i badania jakościowego obiektów specjalistycznych oraz ekspertyz technicznych adaptacji obiektów na potrzeby specjalistycznych funkcji medycznych.

Marzena Ulak-Opalska – architekt, absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Architektury. Projektant, koordynator wielobranżowych projektów, głównie z zakresu obiektów służby zdrowia. 30 lat doświadczenia w projektowaniu obiektów służby zdrowia, w tym bloków operacyjnych, centralnych sterylizatorni, bloków porodowych. Zrealizowanych ok. 70 obiektów  zarówno nowo projektowanych jak i przebudów. Współwłaściciel i wiceprezes Zarządu Biura Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” Sp. z o.o w Krakowie.

Moderator Kongresu

Marek WójtowiczMarek Wójtowicz  specjalista chirurg, menedżer, żeglarz, publicysta, praktyk w zakresie zarządzania ochroną zdrowia jako dyrektor szpitali, Lubelskiego, a następnie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Wieloletni prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, ekspert w zdrowotnych programach Banku Światowego i PHARE, konsultant ds. opieki zdrowotnej prezydenta RP. Ekspert w projektowaniu i we wdrażaniu zmian OZ w odniesieniu do stale aktualizowanych przepisów prawnych. Konsultant Fundacji Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie, członek Rady Programowej Fundacji Rozwoju Wolontariatu. Wieloletni felietonista i przyjaciel „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”.

Podczas poprzednich edycji prelekcje wygłosili m.in.:

Andrzej AdamkiewiczAndrzej Adamkiewicz – wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w ochronie zdrowia pionami administracyjno-technicznymi na stanowisku zastępcy dyrektora w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, kierowanie Stacją Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych, doświadczenie w zarządzaniu w przemyśle medycznym na stanowisku Dyrektora w Żywieckiej Fabryce Sprzętu Szpitalnego FAMED SA, doświadczenie w zakresie projektowania maszyn i urządzeń technologicznych w przemyśle maszynowym w Fabryce Szlifierek „Jotes” oraz w Przedsiębiorstwie Projektowania „Ponar-Bipron” w Warszawie.
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi w spółkach prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zarządzania zakładem opieki zdrowotnej w Wyższej Szkole Bankowości, Finansów i Zarządzania im. Prof. R. Kudlińskiego w Warszawie, metod projektowania na Politechnice Warszawskiej Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, szkolenia udokumentowane certyfikatami w zakresie pozyskiwania środków finansowych, zarządzania jakością, ochroną środowiska, rad nadzorczych i nadzoru nad zamówieniami publicznymi.

Józef Biernat – posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w ochronie zdrowia pionami administracyjno-technicznymi na stanowisku zastępcy dyrektora w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji w służbie zdrowia na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji i Dróg Miejskich w Nowym Sączu, doświadczenie w zakresie projektowania instalacji elektroenergetycznych i technologicznych w służbie zdrowia.
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie procedur FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, odbył szkolenia udokumentowane certyfikatami w zakresie pozyskiwania środków finansowych, zarządzania jakością, ochroną środowiska. Od pięciu lat prezes Towarzystwa Inżynierii Medycznej przy zarządzie głównym SIMP, które ma na celu konsolidację środowisk zajmujących się aparaturą medyczną i infrastrukturą obiektów służby zdrowia, by budować nową jakość i nowy wizerunek służb technicznych szpitala. Autor cyklu artykułów w „OPM” na temat systemów zarządzania jakością w służbie zdrowia.

Ryszard Budzowski – dyrektor ds. zarządzania i eksploatacji szpitala, Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Wiertniczo-Naftowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Studium Podyplomowego Zarządzania Finansami Firmy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Studium Podyplomowego Możliwości Pozyskiwania Środków Unijnych Szczecińskej Wyższej Szkoły Zarządzania.
Przez 13 lat pracował w Zakładzie Robót Górniczych Odwodnieniowych i Rekultywacyjnych we Wrocławiu na początku jako inspektor, a kończąc jako naczelny  inżynier ds. produkcji kierowania pracami wierceń i odwodnienia na terenie prawie wszystkich kopalń węgla brunatnego w kraju. Przez ponad 10 lat pracował – jako zastępca dyrektora następnie dyrektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, zarządzając kompleksem obiektów UM.

Jarosław Feliński – prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce. Praktyk, wykładowca na studiach podyplomowych z problematyki zarządzania bezpieczeństwem informacji: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; pracownik naukowy, doktorant Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w Gdyni; wykładowca wyższych uczelni: AGH w Krakowie, DSW we Wrocławiu, WSAP w Szczecinie, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WIT w Warszawie. Twórca i prekursor autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI 2013 i IODO 2017 – kierownik studiów podyplomowych w roku akademickim od 2013 – 2017/2018. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001  [IRCA]. Od 2016 konsultant i ABI wybranych placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy. W latach 2009-2011 wykładowca i uczestnik Projektu FRDL Warszawa/Gdańsk –  5.2 POIG – o charakterze proinnowacyjnym: „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Bartłomiej Florczak – Zastępca Dyrektora ds. Operacyjno-Szkoleniowych, Kierownik Działu Operacji Lotniczych, pilot dowódca śmigłowca w operacjach HEMS (Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego) w SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zawodowo związany z lotnictwem sanitarnym od 1996 roku. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, na kierunku lotnictwo, specjalność pilotaż. Pilot szybowcowy od 1985 roku, pilot samolotowy zawodowy i śmigłowcowy zawodowy. Przez 8 lat pracował jako pilot korporacyjny w KGHM Polska Miedź S.A. na stanowisku Szefa Personelu Lotniczego. Pilot, instruktor i egzaminator państwowy na śmigłowcu EC135. Wykładowca na certyfikowanych szkoleniach lotniczych.

Stanisław Góźdź – doktor habilitowany nauk medycznych, absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku, profesor Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjalista onkologii klinicznej i radioterapii, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej. Twórca i dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, konsultor Dykasterii Papieskiej Rady do spraw Służby Zdrowia i Ludzi Chorych.

Jacek Grabowski – rodowity łodzianin, od 2009 roku Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lekarz i menedżer. Współtwórca Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych oraz Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych. Jest twórcą i prekursorem systemu rozliczeń szpitalnych JGP w Polsce.
Będąc Kanclerzem Uczelni, uruchomił po wielu latach kryzysu, szpital Centrum Dydaktyczno-Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które stanowi zalążek Kampusu CKD.

Rafał Guzowski – absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej. W latach 1990-2010 Dyrektor Wydziału Inwestycyjno-Technicznego i Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia, odpowiedzialny za planowanie i realizację inwestycji miejskich finansowanych z budżetu i ze środków UE. W latach 2008-2013 członek zespołu ekspertów Ministra Rozwoju Regionalnego, którego zadaniem była ocena merytoryczna wniosków o dofinansowania projektów infrastrukturalnych ze środków UE. Od roku 2010 został powołany do Zarządu Spółki Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. na stanowisko Prezesa Zarządu. Spółka była odpowiedzialna za realizację inwestycji pn. Budowa nowego szpitala wojewódzkiego (wieloprofilowego szpitala na 550 łóżek) wraz z lądowiskiem dla helikopterów i zagospodarowaniem terenu, a także za kompleksowe wyposażenie szpitala. Projekt został ukończony w 2015 roku. W szpitalu od 31 sierpnia 2015 roku prowadzona jest działalność lecznicza przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej. Obecnie kierowana przez Rafała Guzowskiego spółka „Nowy Szpital Wojewódzki” przystąpiła do realizacji nowej inwestycji – nowego centrum onkologii, które ma się stać od roku 2024 siedzibą Dolnośląskiego Centrum Onkologii oraz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc.

Michał Grzymała-KazłowskiMichał Grzymała-Kazłowski – architekt, prezes Archimed Sp. z o.o. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów i SARP. Ukończył i doktoryzował się na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Za swoją pracę doktorską w 2007 roku otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury. Jako jedyny architekt w Polsce posiada nadawaną przez belgijską uczelnię KU Leuven specjalizację Master of Engineering in Hospital Designing, potwierdzającą najwyższe przygotowanie w zakresie projektowania obiektów medycznych. Wielokrotnie nagradzany m.in. w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów architektonicznych w Polsce – konkursie Fundacji dla Polski im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, za projekt „Modernizacja i rozbudowa szpitala św. Zofii przy ulicy Żelaznej w Warszawie. Od 2002 roku jest adiunktem w katedrze projektowania architektonicznego Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

Piotr Jaskulski – mgr inż. elektronik, specjalista aparatury medycznej, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1979), Management Education in Health Care w Amsterdamie (1996), studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie, zakończonych certyfikatem Master of Health Administration (1998), studiów menedżerskich Project Hope z praktyką w Warszawie, Krakowie i Waszyngtonie, studiów podyplomowych w zakresie polskiego i europejskiego prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W latach 1980-1982 specjalista do spraw aparatury medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu, od 1982 roku do chwili obecnej zastępca dyrektora, a w latach 2000-2003 dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Doktora Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Członek Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia, Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Zainteresowania: filozofia, teologia, medycyna, organizacja ochrony zdrowia, nowoczesne technologie medyczne.

Marcin KautschMarcin Kautsch – konsultant i trener z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Zajmuje się zarządzaniem strategicznym, procesami przekształceń, restrukturyzacji i oceną zakładów opieki zdrowotnej, rynkiem prywatnej opieki zdrowotnej, innowacyjnymi zamówieniami publicznymi i problematyką energii w szpitalach oraz badaniami w zakresie zarządzania opieką zdrowotną.
Starszy wykładowca w Instytucie Zdrowia Publicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medi­cum, Prezydent Transitional Countries Network przy European Health Management Association (EHMA), Członek Working Group on Innovation and Good Practice in Public Health Education przy Association of Schools of Public Health of European Region (ASPHER).
Współautor i koordynator międzynarodowych projektów finansowanych przez Bank Światowy, USAID, Komisję Europejską oraz programów krajowych o charakterze szkoleniowym i doradczym. Autor i współautor ww. programów, publikacji w prasie naukowej i popularnej, książek, a także ekspertyz z zarządzania w ochronie zdrowia.
Ekspert programu ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020 w obszarze Badania i Innowacje.

Katarzyna Kosik-GajewskaKatarzyna Kosik-Gajewska – kierownik Sekcji ds. Umów i Obsługi Prawnej, Dział Prawny Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Posiada bogate  doświadczenie głównie  z zakresu sporządzania umów gospodarczych dotyczących specjalistycznej  aparatury medycznej, a także umów informatycznych. Współpracuje z „Ogólnopolskim Przeglądem Medycznym” jako współautor  publikacji dotyczących funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia pod kątem różnych zagadnień prawnych. Od trzech lat prezes Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia, które ma na celu konsolidację środowisk menedżerów pionów niemedycznych placówek leczenia, by budować nową jakość i nowy wizerunek służb ochrony zdrowia. Niezależnie od działalności w Szpitalu Uniwersyteckim prowadzi również własną działalność  w zakresie szeroko pojętego obrotu nieruchomościami.

Ryszard Kowski – od 2007 roku jest prezesem zarządu Łódzkiego Ośrodka Szkoleniowo-konsultacyjnego ŁOŚ Sp. z o.o., a od 1998 r. wykładowcą Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W latach 2002-2006 pełnił funkcję kierownika Działu Aparatury Medycznej i Systemów Jakości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi. Od 2011 roku członek członek Nadzwyczajny Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, przewodniczący Komisji ds. Inżynierii Klinicznej. Członek Komisji Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN na kadencje 2007-2011 oraz 2016-2020. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Procedur i Audytów Klinicznych Zewnętrznych przy Ministerstwie Zdrowia.

Magdalena Krynke – od 2013 roku związana z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi jako dyrektor Biura Inwestycyjno-Technicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym pionami technicznymi i logistycznymi zarówno w jednostkach sektora publicznego jak i prywatnego. Pełniła funkcjem.in. dyrektora zarządzającego spółki zajmującej się utylizacją odpadów medycznych. Absolwentka Politechniki Łódzkiej oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego, w tym MBA oraz zarządzania jakością. Realizowała, z sukcesem, wiele projektów jako projekt manager także z zakresu rozwiązań informatycznych. W chwili obecnej razem z zespołem podległych pracowników realizuje i rozlicza wielomilionowe zadania z zakresu inwestycji w infrastrukturę uczelnianą, w tym aparaturę medyczną i naukową.

Krzysztof Kuszewski –  dr n. med. epidemiolog, specjalista zdrowia publicznego. Współautor reform systemowych w latach dziewięćdziesiątych takich jak powszechne ubezpieczenie zdrowotne, system lekarza rodzinnego, Narodowy Program Zdrowia 1996-2016,  usamodzielnienie placówek ochrony zdrowia. W latach 1992-1997 podsekretarz  stanu. Kierownik MZ po śmierci R.J. Żochowskiego.
Do przejścia na emeryturę kierownik Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa. Współpracuje z „Ogólnopolskim Przeglądem Medycznym” i „Medical Tribune”. Autor licznych opracowań i raportów dotyczących zdrowia populacji i  systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Arkadiusz Lendzion – absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także uczestnik MBA w ochronie zdrowia na Uczelni im Łazarskiego w Warszawie. Od 2003 roku związny z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Od 2006 roku zastępca dyrektora naczelnego ds. administracyjno-techninczych. Odpowiedzialny w szpitalu za prowadzenie i nadzór nad wszelkimi inwestycjami. Zwolennik nowych technologii i optymalizacji działań jednostki w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne. Koordynator po stronie szpitala działań inwestycyjnych związanych z budową Centrum Medycyny Inwazyjnej – ponad 300 łóżkowego budynku skupiającego wokół siebie jednostki zabiegowe wraz z niezbędnym zapleczem logistycznym i usługowym. Obecnie odpowiedzialny po stronie UCK za realizacje inwestycji Centrum Medycyny Nieinwazyjnej – ponad 700 łóżkowego kompleksu szpitalnego.

Iwona ŁobejkoIwona Łobejko – w latach 2008-2019 dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego numer 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Jest ekonomistką i technikiem radiologii. Ukończyła Wydział Zarządzania i Marketingu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W 2002 roku została dyrektorem Branżowej Kasy Chorych w Katowicach. Od 2003 roku dyrektor Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach. Następnie pracowała w Biurze Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Katowicach. Kiedy rozpoczynała pracę w WSS numer 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, zadłużenie placówki wynosiło prawie 44.000.000 zł. W ciągu sześciu lat nie tylko oddłużyła szpital, ale i odmieniła szpital. Na liście zrealizowanych inwestycji znajdziemy między innymi: 5 nowych sal operacyjnych, wymianę 2.700 okien i ocieplone 26.000 m2 elewacji, wymianę wind, wybudowanie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z rękawem do transportu chorych, uporządkowanie ogrodów przyszpitalnych, remont generalny 8 pieter budynku (sale pacjentów), stworzenie nowoczesnego Oddziału Kardiologii oraz Oddziału Okulistyki, budowę Banku Tkanek, poczty pneumatycznej oraz uruchomienie zautomatyzowanej dystrybucji jednostkowych dawek leków. Sam remont placówki jest wart 157 mln zł, z czego 36 mln to środki własne Szpitala.

Dawid Łyś – absolwent studiów I stopnia z zakresu zdrowia publicznego prowadzonych na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz studiów II stopnia z zakresu zarządzania o specjalności zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Université Paris-XIII przy współpracy Akademii Medycznej we Wrocławiu.  Obecnie zatrudniony na stanowisku asystenta w zakładzie organizacji i zarządzania Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (prowadzi przedmioty z zakresu zarządzania jakością, procesami, zasobami oraz zmianą). W obszarze działalności biznesowej zarządzał jakością w dwóch największych sieciach medycznych w Polsce oraz zorganizował system zarządzania jakością i doprowadził do uzyskania certyfikatu Ministra Zdrowia przez jeden z największych w Polsce szpitali świadczących usługi z zakresu chorób płuc i torakochirurgii. W chwili obecnej reorganizuje zintegrowany system zarządzania w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej. Umiejętności menedżerskie doskonalił jako zarządzający przychodnią holdingu medycznego oraz właściciel Europejskiej Kliniki Jakości DIPLOMED CONSULTING Dawid Łyś. Członek Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Członek Zarządu Polskiego Instytutu Jakości w Opiece Zdrowotnej. Autor i współautor publikacji w obszarze zarządzania jakością oraz innowacji w ochronie zdrowia.

Michał Marek – posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w ochronie zdrowia pionami finansowymi oraz technicznymi. Od 2008 roku pełni funkcję Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycyjno–Technicznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie nadzoruje wielomilionowe inwestycje oraz zarządza infrastrukturą uniwersytecką wraz z aparaturą badawczą i naukową.
Doświadczenie zdobywał, pracując między innymi w takich instytucjach jak Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzania Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, Łódzka Regionalna Kasa Chorych, Ministerstwo Zdrowia, czy Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka.
Jest specjalistą w zarządzaniu finansami i inwestycjami. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim, dyplomowany audytor wewnętrzny.

Hubert Musialik – radca prawny zatrudniony w Instytucji Zarządzającej jednym z Regionalnych Programów Operacyjnych. Związany z obsługą środków unijnych od 10 lat. Doświadczenie zawodowe zbierał na każdym istotnym etapie obsługi projektów dofinansowanych z środków UE (m.in. kontroli, w zespole ds. zamówień publicznych i wydawaniu decyzji tzw. „zwrotowych”), a także w renomowanej kancelarii radcowskiej. Dwukrotnie reprezentował Instytucję Zarządzającą w trakcie kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Autor artykułów w prasie fachowej – „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce”.

Krzysztof Nyczaj – dr nauk o zdrowiu. Dziennikarz, publicysta „Służby Zdrowia”.  Związany z systemem ochrony zdrowia od 1998 roku. Brał aktywny udział w tworzeniu polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w tym w organizowaniu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2001 do 2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Współautor wielu aktów prawnych dotyczących zarządzania informacją w ochronie zdrowia, w tym projektu ustawy o informacji w ochronie zdrowia oraz dokumentów strategicznych, w tym Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Ekspert Głównego Urzędu Statystycznego.  Sprawuje również funkcję eksperta w ramach projektu „Portrety Szpitali – Mapy Możliwości” realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Autor książki „Elektroniczna dokumentacja medyczna”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

Grzegorz Olszewski – kierownik działu aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie; absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, kierunku Elektronika o specjalności Elektronika Medyczna na Politechnice Gdańskiej oraz Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. W 2014 r. ukończył tu studia podyplomowe „Menedżer ochrony zdrowia”, broniąc pracy pt.: „Analiza kosztów utrzymania w ruchu aparatury medycznej w placówkach ochrony zdrowia”. Publikował na łamach „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” oraz „Pulsu Szpitala” – kwartalnika WSS w Olsztynie.

Marcin Pasiarski – doktor hab. nauk med. Specjalista chorób wewnętrznych i hematologii, kielczaninem, absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (tam również uzyskał w 2009 roku stopień doktora nauk medycznych). Od 2001 roku pracuje w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Od 2011 roku kierował najpierw oddziałem hematologii, a od 2014 roku Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku w ŚCO. Pełni również funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie hematologii, jest wykładowcą Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W kierowanej przez niego Klinice dokonano 14 kwietnia 2015 roku pierwszej w województwie świętokrzyskim autotransplantacji szpiku (przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych pobranych wcześniej od chorego w okresie remisji – ustąpienia objawów choroby). Prowadzone są badania naukowe między innymi nad odbudową układu odpornościowego u chorych po leczeniu immunochemioterapią i u chorych po transplantacji szpiku.

Marek Piotrowski – absolwent Politechniki Krakowskiej (biomechanika), organizator i wieloletni kierownik Działu Aparatury w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, od lat współpracuje z „Ogólnopolskim Przeglądem Medycznym” w zakresie publikacji dotyczących innowacji w technologiach medycznych, praktycznych zasad transferu wiedzy związanej z eksploatacją aparatury medycznej, zasadami jej budowy i eksploatacji oraz zarządzania wiedzą na temat gospodarowania sprzętem medycznym. Niezależnie od działalności w Szpitalu Uniwersyteckim prowadzi działalność konsultingową w zakresie przygotowywania i opiniowania zadań inwestycyjnych (m.in. projektowanie wyposażenia szpitali, tworzenie i weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oceny ofert i analizy rynkowe urządzeń medycznych, tworzenie i wdrażanie procedur związanych z eksploatacją aparatury medycznej). Laureat nagrody wydawnictwa ELAMED „Wysoki Poziom”.

Stanisław Pitucha – zajmuje się doradztwem w zarządzaniu i restrukturyzacją podmiotów prowadzących działalność leczniczą, przede wszystkim szpitali publicznych. Od 2011 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu A.M.G. Finanse Sp. z o.o., główne pola aktywności w ramach tej Spółki to: doradztwo w zakresie zarządzania placówkami ochrony zdrowia; restrukturyzacja podmiotów prowadzących działalność leczniczą; przygotowywanie i kontrola realizacji planów restrukturyzacyjnych; pozyskiwanie finansowania z ARP SA i BGK na realizację planów restrukturyzacyjnych podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Od 2013 roku członek zarządu spółki AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o., która prowadzi działalność w dwóch szpitalach powiatowych (Rawa Mazowiecka i Ryki), gdzie w praktyce weryfikuje posiadane kompetencje i umiejętności, zarządzając podmiotami leczniczymi o łącznych przychodach na poziomie 33 mln zł rocznie i zatrudniających około 350 pracowników. Od 2012 roku ż wykładowca akademicki w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia w zakresie ekonomii w ochronie zdrowia, zarządzania podmiotami leczniczymi, kontraktowania świadczeń zdrowotnych, optymalizacji kosztów działalności w sektorze ochrony zdrowia. Na każdym polu aktywności zawodowej stara się przekonywać, że działalność w sektorze ochrony zdrowia może być dochodowa, mając jednocześnie świadomość, że zysk nie jest podstawowym kryterium oceny publicznych podmiotów prowadzących działalność medyczną, ale zdecydowanie ułatwia efektywne zarządzanie.

Janusz Pokorski – dr med. internista, specjalista medycyny pracy. Aktualnie starszy wykładowca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i  lekarz zakładowy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, posiada kilkunastoletni staż kliniczny. Jest wieloletnim członkiem i Sekretarzem Naukowym Komitetu Ergonomii przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Zastępca redaktora naczelnego  kwartalnika „Ergonomia An International Journal of Ergonomics and Human Factors”. Koordynator Centrum Doskonałości KBN w zakresie badań nad praca nocną i zmianową oraz trzech europejskich programów ramowych. Podejmuje międzynarodową współpracę w zakresie medycyny pracy, fizjologii pracy, ergonomii i bezpieczeństwa pacjenta. Organizator konferencji „Ergonomia a ryzyko błędu medycznego”(2009) i „Bezpieczeństwo pacjenta w ujęciu holistycznym” (2014).  Posiada tytuł i uprawnienia skoczka spadochronowego wojsk powietrzno-desantowych.

Witold Ponikło – specjalista w zakresie aparatury medycznej i infrastruktury technicznej szpitali. Obecnie pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie jako główny specjalista ds. aparatury medycznej. Koordynator ds. wyposażenia Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu. Certyfikowany inżynier kliniczny. Brał udział w wielu projektach międzynarodowych (Macedonia, Ghana, Ukraina) oraz pracach związanych z przygotowywaniem raportów obrazujących stan regionalnych i krajowych zasobów aparaturowych i infrastruktury technicznej systemu ochrony zdrowia. Współautor raportu o stanie systemu ochrony zdrowia „Zielona Księga”, I i II edycja. Współautor raportu „Strategiczne urządzenia medyczne” przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przez firmę Cap Gemini Ernst & Young Consultants. Autor licznych publikacji tematycznych z zakresu zarządzania, aparatury medycznej i infrastruktury oraz książki „Infrastruktura techniczna szpitala” (2010 r.). Członek Rady Programowej „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”. Członek Jury wybierającego koncepcję architektoniczną projektu „Nowy szpital” we Wrocławiu – konkurs rozpisany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Ekspert Komisji Europejskiej oraz ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do oceny merytorycznej projektów unijnych z zakresu ochrony zdrowia. Brał udział w wielu szkoleniach – organizowanych między innymi przez firmy General Electric, Novametrics – z zakresu techniki medycznej. Uczestnik procesu tworzenia systemu polskich jednostek notyfikowanych certyfikujących wyroby medyczne. Wykładowca Instytutu Zdrowia Publicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

Paweł Ptaszyński – dr hab. med.; specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii od lat zajmujący się inwazyjnym leczeniem zaburzeń rytmu serca. W latach 2003-2004 stypendysta na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Od 2016 roku Zastępca Dyrektora ds. Medyczno-Organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2018 roku Koordynator ds. Medycznych zadania ,,Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym’’. Kierownik szeregu prac badawczych i wdrożeniowych dotyczących nowych technologii medycznych. Inicjator cyklicznej konferencji „Trójkąt współpracy dla innowacji medycznych – uczelnia, przemysł, szpital”. Popularyzator nauki i wiedzy o zdrowiu.

Katarzyna Rapacz – absolwentka Politechniki Krakowskiej na Wydziale Architektury i Urbanistyki. Ukończyła studia podyplomowe Nadzór Sanitarno-Epidemiologiczny na Akademii Krakowskiej. W 2000 r. otrzymała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
Członek Zespołu Rzeczoznawców Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych do uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie bez ograniczeń oraz ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie budownictwa powszechnego i komunalnego. Jest autorem licznych opracowań projektowych.

Wiesław Rolczyński – absolwent Politechniki Łódzkiej; specjalista ds. energetyki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi; współpracował w działaniach dla uzyskania przez szpital w 2014 r. Certyfikatu ISO 500001.
Współtworzy założenia i współorganizuje wdrażanie „Systemu Zarządzania Energią”.  Posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu zespołów obsługi energetycznej w obiektach przemysłowych, m.in. w spółkach Organika-Boruta SA w Zgierzu i WUKOSA w Łodzi. •W okresie działalności  w JJM Sp. z o.o. i InterSerwis Technika Sp. z o.o w Warszawie kierował kompleksową obsługą techniczną w  obiektach  nie przemysłowych.

Andrzej Różycki – ekspert Pracodawców RP. Rzeczoznawca budowlany w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń obejmującej wykonawstwo w zakresie: wentylacji, klimatyzacji w tym instalacji klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczeń serwerowni o zyskach ciepła powyżej 1 kW/m2 oraz instalacji klimatyzacji specjalnej dla pomieszczeń czystych (m.in. sale operacyjne w szpitalach). Rzeczoznawca branżowy (Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w specjalności: wentylacja, klimatyzacja, instalacje specjalne w zakresie wykonawstwa). Posiada uprawnienia budowlane wykonawcze (nr. ewid. Wa-48/96) w branży sanitarnej. Członek Komitetu Technicznego KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Był również członkiem Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa V kadencji. Członek ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineering Inc. USA). Zdobywca renomowanego certyfikatu ATS Uptime (Accredited Tier Specialist) nr 922 w obszarze serwisu infrastruktury technicznej na poziomie zarządzania bezpiecznym i niezawodnym funkcjonowaniem (Operational Sustainability). Absolwent Politechniki Szczecińskiej na wydziale budowy maszyn i okrętów (kierunek: mechanika) oraz podyplomowego Studium Menedżerskiego na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w organizowaniu struktur serwisowych i kierowaniu zespołami serwisowymi w zakresie profesjonalnych systemów i instalacji sanitarnych, HVAC i chłodniczych w oparciu o kryteria jakościowe umowy na tzw. wynik (osiągnięcie i zapewnienie parametrów funkcjonalnych).

Renata Ruman-Dzido – prezes zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu szpitalem. Do jej najważniejszych osiągnięć należy przekształcenie niedoinwestowanego, zaniedbanego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w jednostkę sprawnie funkcjonującą, stale rozwijającą się i osiągającą dobre wskaźniki finansowe. Była ponadto odpowiedzialna za wprowadzenie zmian niemal we wszystkich obszarach funkcjonowania Szpitala, umiejętne pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł i intensywne inwestowanie w modernizację obiektów, infrastrukturę informatyczną oraz sprzęt medyczny, z dbałością o rozwój pracowników i wysoką jakość usług. Projakościowa filozofia działania znajduje uznanie i potwierdzenie w licznych certyfikatach i wyróżnieniach. Ekstremalne wyzwania zarządcze w ochronie zdrowia łączy z pasją wysokogórską, wspinaczkową i wieloma innymi aktywnościami.

Agnieszka Sopel – wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jako ekspert realizowała zadania dla Ministerstwa Zdrowia, wdrażała nowoczesne technologie do Szpitala Prezydenta Białorusi, Prezes Instytutu Inżynierii Klinicznej. Obecnie jako praktyk – inżynier kliniczny współpracuje z licznymi jednostkami ochrony zdrowia w zakresie doradztwa związanego z technologią medyczną, inżynierią kliniczną oraz zgodności projektów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Bierze udział w realizacjach inwestycji szpitalnych, tworząc pełne specyfikacje istotnych warunków zamówienia, w tym funkcjonalne opisy aparatury medycznej w zgodności ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Realizowała zlecenia przy Centrach Symulacji Medycznej jako ekspert ds. sprzętu medycznego dla Ministerstwa Zdrowia. Absolwentka Zakładu Neuroanatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej kierunku inżynieria biomedyczna w specjalności inżynieria kliniczna oraz kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Łukasz Sterna – pełni funkcję dyrektora sprzedaży rozwiązań HAC IT w firmie GE Healthcare w departamencie LCS i odpowiada za systemy z zakresu informatyki klinicznej w części wschodniej Europy i Polski. Ukończył studia magisterskie w dziedzinie Zarządzania Projektami Informatycznymi i Ekonomii oraz uzyskał tytuł inżyniera z zakresu Informatyki. Specjalizuje się we wszelkich systemach informatycznych związanych z radiologią oraz systemach klinicznych. Posiada wiedzę w zakresie interoperacyjności, profili IHE w tym głównie XDS. Dzięki prawie 15-letniemu doświadczeniu w branży informatycznej i 10 letniemu doświadczeniu w branży medycznej, swoją uwagę skupia wokół dużych regionalnych rozwiązań i promowaniu pełnej cyfryzacji w branży medycznej.

Waldemar Stylo – główny analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; konsultant i wykładowca m.in. w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM, WSEI w Krakowie. Wcześniej – ekspert Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych w zakresie wyceny świadczeń opieki zdrowotnej. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Szpitala Powiatowego) w Myślenicach. Współpracownik Ministerstwa Zdrowia w zakresie oceny pierwszego roku funkcjonowania systemu PUZ; kierownik Działu Analiz Ekonomicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; konsultant i wykładowca Działu Konsultingowego PHC Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie oraz w ramach polsko-amerykańskiego projektu Harvard & Jagiellonian Consortium for Health – współautor podręczników „Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej” oraz „Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia”. Członek grupy roboczej przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej opracowującej projekt Rozporządzenia MZiOS w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Anna Tasak – pielęgniarka , absolwentka Akademii Finansów w Warszawie oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie działające pod naukowym i dydaktycznym patronatem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, liczne szkolenia w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, w tym technik i metod zarządzania przez jakość.
Doświadczenie z zakresu opieki zdrowotnej nabyła jako pracownik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM oraz Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Przez wiele lat związana z Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych jako sekretarz a następnie przewodnicząca Okręgowej Rady w Łodzi.
Współpracuje z Instytutem Promocji Zdrowia WSTH w Podkowie Leśnej – filia w Łodzi jako wykładowca na studiach niestacjonarnych m.in. w zakresie ekonomiki zdrowia, zdrowia publicznego, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.
Od siedmiu lat Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im dr Wł. Biegańskiego w Łodzi gdzie dotychczas wdrożono, potwierdzone certyfikatami, systemy zarządzania: jakością (ISO 9001), środowiskowego  (ISO 14001), energią (ISO 50001), bhp (PN-N 18001) oraz proces akredytacji szpitali.

Maria Wojtacha – Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek: Ochrona Środowiska na Wydziale Chemii oraz studiów podyplomowych: na kierunku Zamówienia Publiczne na Politechnice Krakowskiej i Profesjonalny Menedżer w NGO w Collegium Civitas w Warszawie. Od 2014 roku uczestniczka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Ponad 9 lat była zatrudniona w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, w tym od września 2009 roku na stanowisku Kierownika Działu Zamówień Publicznych UJ CM. Od października 2015 r. jest zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, od kwietnia 2018 r. na stanowisku Dyrektora Departamentu Inwestycje Strategiczne. Ponadto od 2009 r. członek zarządu Fundacji Rozwoju Gmin Polskich oraz jej założyciel i fundator. Od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem i szkoleniami z zakresu udzielania zamówień publicznych oraz aktywnie pełni rolę kierownika Zamawiającego i reprezentuje Wykonawców w ramach udzielania zamówień publicznych.

Bogdan Wrzesiński – absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Twórca i Kierownik Działu Ewidencji Pojazdów i Kierowców Ośrodka Informatyki Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie, kierownik regionalny projektów związanych z informatyzacją w służbie zdrowia z pożyczek Banku Światowego na region śląski i wielkopolski, wieloletni kierownik Działu Informatyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

Aniela Złotkowska – specjalista w zakresie technologii medycznej.  Urodzona 25 czerwca 1945 roku we Wrocławiu. W 1967 roku ukończyła Państwową Szkołę Architektury we Wrocławiu i w tym samym roku rozpoczęła pracę w Biurze Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu, w którym to biurze pracowała, jako projektant-architekt do 2000 roku (aż do przejścia na emeryturę). W 1996 roku założyła własną firmę projektową pod nazwą EDAN. Na swoim koncie posiada kilkaset wykonanych i zrealizowanych projektów w branży medycznej, a także w branżach pokrewnych: technologie laboratoriów przemysłowych i badawczych, farmacja oraz zwierzętarnie, a także wszelkie zakłady objęte przepisami GMP. Zajmuje się także pisaniem stosownych opinii i koreferatów oraz publikuje artykuły w prasie specjalistycznej, m.in. na łamach „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”.

Ewa Żak – prawnik, która doradza wielu podmiotom. Opiniuje szereg postępowań, w tym głównie dokumenty o udzielenie zamówienia publicznego. Praktyka poparta jest także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Konsultant – udziela konsultacji merytorycznych, obejmujących swoim zakresem trudne zagadnienia zamówień publicznych, ich interpretacje prawne i praktyczne. Chętnie pomaga swoim słuchaczom telefonicznie i drogą korespondencji mailowej bez zaangażowania finansowego. Szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych – od ponad 22 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 19 lat prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami – to kierunki, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkolenia tematyką zamówień publicznych. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje – świadczy o dużym zaufaniu. Doświadczenie – zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami. Posiada wszechstronne i bogate doświadczenie praktyczne, uzyskane pracą zawodową w publicznych zakładach. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających, głównie ochrony zdrowia jak i wykonawców. Realizatorka wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady ochrony zdrowia). Od kilkunastu lat niezmiennie zajmuje czołową pozycję popularności trenera i szkoleniowca.