Rekomendacje

Opinie uczestników na temat Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny 

 

Marek WójtowiczMarek Wójtowicz
moderator Kongresu, zastępca dyrektora ds. opieki zdrowotnej w Krasnymstawie

Podczas organizowanych co roku kongresów Nowoczesny Pion Techniczny odnajduję wśród dyrektorów i kierowników szpitalnych pionów technicznych, aparaturowych i innych niemedycznych wielki zapał i autentyczne zaangażowanie w poprawę warsztatu pracy w swoich szpitalach. Dostrzegam, że środek ciężkości w problematyce życia szpitalnego przesunął się w ostatnich latach na sprawy infrastruktury szpitalnej, na odtwarzanie sprzętu i aparatury medycznej, pilnowanie terminów serwisów i regularne wykonywanie badań technicznych na traktach, w rtg itp. Ustawa o wyrobach medycznych, nadchodząca pełna informatyzacja szpitali i powszechnie akceptowana przez profesjonalistów medycznych konieczność poprawy warunków pobytu pacjenta sprawiły, że kierowniczej kadrze niemedycznej łatwiej jest przebić się ze swoimi pomysłami i zaprezentować swoje niezbędne, choć chyba za mało doceniane do tej pory na co dzień umiejętności i kwalifikacje. Kiedyś gorąco dyskutowało się przede wszystkim o problemach płacowych i organizacji pracy kadry medycznej oraz relacjach z NFZ, teraz dyskutuje się przede wszystkim o architekturze obiektów szpitalnych, o projektowaniu nowoczesnych sterylizacji, o ekonomice wykorzystania coraz bardziej skomplikowanej aparatury medycznej i o elektronicznym monitorowaniu jakości wszystkich czynności tworzących finalnie usługę zdrowotną. I może uda się tak jak we Wrocławiu (jestem pod wielkim wrażeniem doskonałej prezentacji na Kongresie Pana Prezesa Rafała Guzowskiego o nadzorowanej przez niego 5-letniej budowie szpitala wojewódzkiego w tym mieście) dostrzec, że taniej i efektywniej jest wybudować nowy szpital w wygodnej lokalizacji przenosząc do niego wszystkie ruchome zasoby ze starego niż topić latami publiczne miliony w obiekt architektonicznie nie nadający się już na nowoczesny szpital. Sama zaś przeprowadzka ze starego do nowego szpitala nigdzie nie powinna być trudna, bo przecież każdy aparat medyczny i każde łóżko zlokalizowane w starym obiekcie… na pewno ma sprawne kółka.Małgorzata MajerMałgorzata Majer
prezes zarządu Szpitala Specjalistycznego Brzeziny

Kongres Nowoczesny Pion Techniczny, organizowany przez redakcję „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” i Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia uważam za bardzo ciekawe wydarzenie. Kongresów i konferencji poświęconych szpitalnictwu oraz systemowi opieki zdrowotnej w Polsce, organizowanych jest bardzo wiele. Po raz pierwszy brałam jednak udział w spotkaniu, które dedykowane było kadrze niemedycznej. Czasy przysłowiowych „złotych rączek” w działach technicznych szpitali minęły bezpowrotnie. Obecnie poszukujemy inżynierów, specjalistów ds. aparatury medycznej, informatyków, statystyków; ludzi wykształconych, z dużą wiedzą i pasją. I takie właśnie osoby można było spotkać w Turawie. Wystąpienia Prelegentów, prezentujących własne dokonania koleżankom i kolegom „po fachu” rodziły dyskusje i sprzyjały konstruktywnej wymianie poglądów, kontynuowanej również po zakończeniu sesji wykładowych, w mniej formalnej atmosferze spotkań towarzyskich. Wierzę, że Kongres wpisze się na stałe w kalendarz imprez poświęconych tematyce rozwoju sektora opieki zdrowotnej w Polsce.

 

Dorota KowalskaDorota Kowalska
kierownik Działu Technicznego, Szpital Wojewódzki w Opolu

Moim zdaniem był to fantastycznie zorganizowany Kongres – zarówno pod względem doboru tematyki, jak i prelegentów czy przedstawionych prezentacji. Dynamika prowadzenia wykładów pozwoliła na podtrzymanie zainteresowania uczestników, co przy kilkudniowych zajęciach jest bardzo ważne. Istotny wpływ w tym zakresie miał również Moderator kongresu. Dodatkowym argumentem udanego spotkania z pewnością było grillowanie i kolacja integracyjna. O zainteresowaniu uczestników najlepiej świadczy ogromna frekwencja do ostatnich chwil.

 

Maksymilian HajzerMaksymilian Hajzer
zastępca dyrektora ds. technicznych SP ZOZ ,,Repty” GCR w Tarnowskich Górach

Kongres Nowoczesny Pion Techniczny zapamiętany zostanie jako spotkanie niezwykle udane. Szczególne zainteresowanie i dyskusje wzbudzili prelegenci głoszący zagadnienia związane z budową i modernizacją szpitali, jak również bieżącą eksploatacją urządzeń i sprzętu medycznego. Bogaty program przeprowadzonych wykładów, powiązanych tematycznie, lecz nawiązujących do optymalizacji kosztów utrzymania podmiotów leczniczych, przyjazna atmosfera w doskonałej oprawie, w pełni przekonały mnie do uczestnictwa w kolejnych, organizowanych przez „OPM” zjazdach. Jako członka SNKOZ cieszy mnie fakt, iż problematyka jaka związana jest z techniczną obsługą zakładów opieki zdrowotnej, coraz bardziej zasługuje na uznanie i eksponowana jest poprzez tak prestiżowe źródło informacji, jakim jest „OPM”. Według mojej opinii, inwencja oraz trud włożony przez „Ogólnopolski Przegląd Medyczny” i Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia w podnoszenie szeroko pojętej świadomości kadry zarządzającej infrastrukturą techniczno-administracyjną zasługuje w pełni na uznanie.

 

Zbigniew DudzińskiZbigniew Dudziński
zastępca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że dość kameralna formuła z udziałem coraz bardziej znajomych reprezentantów pionu technicznego szpitali i przedstawicieli firm współpracujących z nami jest bardzo ciekawą formą kontaktów. Zawsze, kiedy się jedzie z problemami leżącymi na zawodowej części wątroby, jest okazja porozmawiać z osobami, które już się z nimi uporały w ten czy inny sposób. Taka okazja była też podczas Kongresu i nie ukrywam, że uczestnictwo w tym wydarzeniu przyczyniło się do zdecydowania, w którą stronę pójść z rozwiązaniami technicznymi. (Chodzi tu np.: rozwiązanie sposobu rezerwowania zaopatrzenia szpitala w wodę). Docenić trzeba również merytoryczną treść wykładów. Z nich bodajże najciekawszym był ten prezentowany przez Pana Prezesa budującego szpital we Wrocławiu.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję i obiecuję stawiennictwo za rok.