Program

Podczas VII Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny omówimy m.in. następujące zagadnienia:

  • Poprawa efektywności leczenia oraz ograniczenie kosztów użytkowania dzięki właściwemu projektowaniu obiektów opieki zdrowotnej.
  • Serwisowanie sprzętu medycznego w kontekście planowanej zmiany Ustawy o wyrobach medycznych.
  • Monitory medyczne – jak dokonać właściwego wyboru.
  • Nowoczesny szpital, czy można żyć bez odpadów w przestrzeni oddziału?
  • W jaki sposób z infrastruktury szpitali stworzyć platformę regionalną.
  • Jak napisać program funkcjonalno-użytkowy jednostki ochrony zdrowia.
  • Zamówienia publiczne w praktyce: Dostawa i serwis aparatury medycznej. Opis przedmiotu zamówienia i istotne warunki umowy w świetle dyspozycji z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i orzecznictwa KIO.
  • Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu – podsumowanie inwestycji.