Relacja

V Kongres Nowoczesny Pion Techniczny

24
maja
2018

Relacja z V Kongresu NPT

V Kongres Nowoczesny Pion Techniczny
– efektywne rozwiązania infrastrukturalne


26 maja zakończyliśmy piątą już edycję Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny – wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz kadry szpitalnej odpowiedzialnej za zarządzanie, administrację, finanse, informatyzację i infrastrukturę techniczną jednostek ochrony zdrowia.

Od kilku lat obserwujemy wzrost dużych inwestycji w obszarze modernizacji i budowy nowych obiektów szpitalnych oraz popularność coraz to bardziej zaawansowanych technologii medycznych, co rodzi nowe wyzwania dla dyrektorów i osób kierujących placówkami medycznymi. Dlatego podejmowanie tematów związanych z właściwym planowaniem i prowadzeniem inwestycji szpitalnych i zarządzaniem jednostkami jest niezwykle potrzebne i właśnie takie zaplanowaliśmy w programie tegorocznego Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny. Jak co roku – w celu podsumowania zagadnień teoretycznych – poznaliśmy rozwiązania infrastrukturalne i technologiczne zastosowane w praktyce, podczas zwiedzania Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – jednego z najdłużej budowanych obiektów medycznych w Polsce.

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi 

Część konferencyjną rozpoczęło powitanie uczestników przez Katarzynę Kosik-Gajewską – prezes Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia i Marka Piotrowskiego – redaktora naczelnego „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”, organizatora V Kongresu NPT. W następnej kolejności wystąpili gospodarze części praktycznej – zwiedzania Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego, w ramach którego funkcjonuje Centralny Szpital Kliniczny. Pierwszą prelekcję wygłosił kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – dr med. Jacek Grabowski, który opowiedział o założeniach inwestycji budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, opracowanych na wzór podobnych dużych ośrodków medycznych funkcjonujących w Europie. Ideą, jaka przyświecała organizacji CKD było stworzenie dużego kompleksu, który będzie skupiał w sobie zarówno jednostki dydaktyczno-naukowe jak i kliniczne w jednej lokalizacji.

Inwestycja zakładała również włączenie do budowanego od 1974 r. Centralnego Szpitala Klinicznego pozostałych ośrodków klinicznych funkcjonujących na terenie Łodzi, które wymagały gruntownych modernizacji. Były to m.in. Szpital Sterlinga czy Szpital Radlińskiego. Funkcjonowanie w nowej lokalizacji scalonych jednostek i przede wszystkim kadry przybliżył dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, pełniący funkcję dyrektora ds. medyczno-organizacyjnych CKD Centralnego Szpitala Klinicznego. Podczas swojej prelekcji przedstawił, w jaki sposób działa szpital i jakie będą dalsze kroki inwestycji, ponieważ uczelnia przygotowuje się do realizacji drugiego etapu rozbudowy CKD. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w „Rozmowie miesiąca” niniejszego numeru „OPM” z Pawłem Ptaszyńskim.

Efektywne zarządzanie szpitalem

Rozwinięta technologia i coraz częściej stosowana w szpitalach zaawansowana aparatura wymaga odpowiedniego przygotowania i musi być eksploatowana we właściwy, wskazany przez producenta sposób, aby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo pacjenta, jak również personelu. O tym, jak istotne są to kwestie i jak należy postępować ze sprzętem medycznym, by zapewnić jej efektywne wykorzystanie opowiedziała Magdalena Krynke – dyrektor Biura Inwestycyjno-Technicznego UM w Łodzi. Niezwykle istotne jest w tym zakresie jest budowanie bazy wiedzy, tj. weryfikacja i usystematyzowane przechowywanie wszelkich informacji na temat posiadanej infrastruktury w jednostce.

Bezpieczne i właściwe wykorzystanie aparatury nie jest możliwe, gdy szpital nie posiada odpowiednio wyszkolonej, działającej według przyjętych procedur kadry technicznej. Ten temat poruszył Michał Marek – zastępca kanclerza ds. inwestycyjno-technicznych UM w Łodzi, wskazując jakie aspekty należy uwzględnić przy zarządzaniu służbami technicznymi oraz narzędzia, jak np. system TMS (Task Management System) czy BMS (Building Management System), które przy odpowiednim zastosowaniu to zarządzanie ułatwiają, opierając się na własnych doświadczeniach zdobytych podczas organizacji i zarządzania CSK w Łodzi.

Obecnie istnieje na rynku wiele nowatorskich rozwiązań, które usprawniają funkcjonowanie szpitala i jednym z nich jest poczta pneumatyczna. Taki system został zaimplementowany m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr. 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Jego funkcje oraz związane z nimi wady i zalety zaprezentowała Iwona Łobejko – dyrektor placówki.

Co oznacza wprowadzenie RODO dla szpitali? 

W przeddzień wprowadzenia rozporządzenia RODO – 24 maja rozmawialiśmy podczas Kongresu także o tym, co oznacza ono dla jednostek ochrony zdrowia. Wątpliwości w tej kwestii rozwiał Jarosław Feliński – prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce. Przybliżył najważniejsze zapisy rozporządzenia oraz tłumaczył w jaki sposób należy je interpretować przy pozyskiwaniu i przechowywaniu przez szpital danych osobowych i medycznych pacjentów. Prelegent wskazał, że niezwykle ważne powinno być przede wszystkim szkolenie personelu w zakresie ochrony danych osobowych i podnoszenie świadomości na temat tego, jakie praktyki są a jakie nie są zgodne z wprowadzonym właśnie RODO.

Zamówienia publiczne a współpraca z wykonawcami

Pierwszy dzień konferencji zakończyło wystąpienie Ewy Żak – eksperta ds. zamówień publicznych i członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień publicznych, która już po raz drugi podczas Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny miała okazję poruszyć kwestię zamówień publicznych w szpitalach. Tym razem opowiedziała o tym, jak przepisy prawne w tym aspekcie odnoszą się do modelu zaprojektuj – wybuduj – wyposaż, w którym obecnie realizowanych jest wiele inwestycji szpitalnych w Polsce. Ewa Żak przedstawiła uczestnikom, jak należy interpretować poszczególne zapisy ustawy, by prowadzone zakupy i inwestycje zawsze kończyły się sukcesem.

Temat ten kontynuowany był drugiego dnia Kongresu przez Rafała Guzowskiego – prezesa Nowego Szpitala Wojewódzkiego sp. z o.o. we Wrocławiu. Opowiedział o czym należy pamiętać przy podejmowaniu inwestycji na wszystkich kolejnych jej etapach w kontekście współpracy z generalnym wykonawcą. Wskazał również wady i zalety takiego rozwiązania, opierając się na przykładach z realizacji inwestycji Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Rozwiązania informatyczne w szpitalach muszą być dostosowane także do wymogów prawnych – w tym do obowiązku archiwizacji dokumentacji medycznej w sposób elektroniczny. O tym, na jakim etapie jest projekt wprowadzenia EDM w Polsce i jak będą przebiegały dalsze prace z tym związane opowiedziała Dorota Kalińska z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej wiąże się przede wszystkim z koniecznością ochrony danych i właściwego ich przechowywania, dlatego niezbędne jest w szpitalu wprowadzenie odpowiednich standardów rekomendowanych przez CSIOZ.

Finansowanie szpitali

Jednym z prelegentów podczas drugiego dnia Kongresu był Hubert Musialik, radca prawny, który przybliżył temat pozyskiwania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla sektora ochrony zdrowia, co reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Przedstawił on kryteria oceny wniosków o dofinansowanie i praktyczne wskazówki, które należy uwzględnić przy ich konstruowaniu.

W kontekście zarządzania i finansowania szpitali omówiony został także temat IOWISZ – Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Waldemar Stylo – dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie wskazał wady i zalety funkcjonowania tego systemu w polskiej służbie zdrowia z perspektywy obejmowanego stanowiska.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Koncepcja utworzenia krakowskiego kampusu medycznego sięga 1959 r., kiedy to władze Akademii Medycznej wraz z władzami miasta podjęły decyzję o jego budowie, w Krakowie-Prokocimiu. W skład kompleksu miały wchodzić: kliniki, zakłady teoretyczne, biblioteka, a także akademiki ma do tych jednostek dołączyć budowana obecnie nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego. Pierwszą składową kampusu był wybudowany w 1965 r. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, który obecnie jest na etapie przebudowy. W kolejnych latach oddano do użytku domy studenckie (1979 r.), Bibliotekę Medyczną (1984 r.) oraz Wydział Farmaceutyczny (1994 r.). W 2019 ma do tych jednostek dołączyć nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego, której budowa jest obecnie na ostatnim etapie realizacji. Ogrom prac i przebieg tego przedsięwzięcia przedstawił Marcin Jędrychowski, pełniący obecnie funkcję dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Na zakończenie Kongresu miał on również przyjemność zaprosić wszystkich uczestników do zwiedzenia ukończonej placówki podczas przyszłorocznej, VI edycji Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny.

Zwiedzanie Centralnego Szpitala Klinicznego

26 maja uczestnicy zwiedzili należący do kompleksu CKD Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie zobaczyli poszczególne jednostki w tym: Centralną Sterylizatornię, oddziały szpitalne, Zakład Medycyny Nuklearnej, Klinikę Kardiologii wraz z modernizowaną tam salą operacyjną oraz szereg pomieszczeń technicznych. Zwiedzający mieli także wyjątkową okazję wejść na Blok Operacyjny i zobaczyć wnętrze hybrydowej sali operacyjnej. Na własne oczy mogliśmy przekonać się, jak zorganizowana jest infrastruktura i poszczególne rozwiązania technologiczne.

VI Kongres NPT w Krakowie

Uczestnikom tegorocznej edycji wydarzenia dziękujemy za udział i zaangażowanie podczas dyskusji na poruszane tematy. Jednocześnie gorąco zapraszamy wszystkich Czytelników do udziału w VI Kongresie Nowoczesny Pion Techniczny, który w 2019 roku odbędzie się w Krakowie w dniach 23-25 maja i który będzie okazją do zwiedzenia jednej z największych inwestycji medycznych w Polsce – nowej siedziby Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie. (Marta Rokita)

Prelegenci

Paweł Ptaszyński
zastępca dyrektora ds. medyczno-organizacyjnych CSK UM w Łodzi
Jacek Grabowski
kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
MIchał Marek
zastępca kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych na UM w Łodzi
Marcin Jędrychowski
dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Rafał Guzowski
prezes zarządu Spółki Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu
Marek Piotrowski
kierownik Działu Aparatury, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Magdalena Krynke
dyrektor Biura Inwestycyjno-Technicznego UM w Łodzi
Iwona Łobejko
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu
Ewa Żak
szkoleniowiec ds. zamówień publicznych
Waldema Stylo
konsultant i wykładowca m.in. w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM
Jarosław Feliński
prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce
Marek Wójtowicz
moderator kongresu NPT