Kongres Nowoczesny Pion Techniczny jest organizowany przez redakcję „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” oraz serwis OPM dlaszpitali.pl.

Wydarzenie adresujemy do dyrektorów szpitali, dyrektorów ds. technicznych, kierowników działów eksploatacyjnych, specjalistów ds. aparatury medycznej, a także dyrektorów administracyjnych i ekonomicznych, osób zajmujących się obsługą przetargów w szpitalach, reprezentantów administracji samorządowej, przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką sprawnego zarządzania pionem technicznym szpitali i usprawnieniem funkcjonowania placówek medycznych.

Podczas Kongresu prelegenci poruszają m.in. kwestie skutecznego zarządzania infrastrukturą techniczną szpitali, racjonalnej eksploatacji sprzętu medycznego, zasad serwisowania aparatury, finansowania szpitali czy też zasad i obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ideą wydarzenia jest połączenie wiedzy teoretycznej na temat funkcjonowania placówek ochrony zdrowia z prezentacją praktycznych rozwiązań. Zaproszeni prelegenci prezentują konkretne przykłady oraz rozwiązania, opierając się na własnych doświadczeniach, a uczestnicy Kongresu – oprócz wysłuchania prelekcji – mają możliwość odwiedzania szpitali w Polsce i sprawdzenia, w jaki sposób zorganizowane są poszczególne jednostki. Do tej pory odwiedziliśmy:

  • Nową Siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu (2019 r.),
  • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2018 r.),
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (2017 r.),
  • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (2016 r.),
  • Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu (2015 r.),
  • Szpital Wojewódzki i Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu (2014 r.).

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia!