Uwaga!
Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną przełożyliśmy termin Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny na 2021 rok. O szczegółach będziemy Państwa informować.

Życzymy dużo zdrowia
Zespół „OPM i serwisu dlaSzpitali.pl


Kongres Nowoczesny Pion Techniczny jest organizowany przez redakcję „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” oraz serwis OPM dlaszpitali.pl.

Wydarzenie adresujemy do dyrektorów szpitali, dyrektorów ds. technicznych, kierowników działów eksploatacyjnych, specjalistów ds. aparatury medycznej, a także dyrektorów administracyjnych i ekonomicznych, osób zajmujących się obsługą przetargów w szpitalach, reprezentantów administracji samorządowej, przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką sprawnego zarządzania pionem technicznym szpitali i usprawnieniem funkcjonowania placówek medycznych.

Podczas Kongresu prelegenci poruszają m.in. kwestie skutecznego zarządzania infrastrukturą techniczną szpitali, racjonalnej eksploatacji sprzętu medycznego, zasad serwisowania aparatury, finansowania szpitali czy też zasad i obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ideą wydarzenia jest połączenie wiedzy teoretycznej na temat funkcjonowania placówek ochrony zdrowia z prezentacją praktycznych rozwiązań. Zaproszeni prelegenci prezentują konkretne przykłady oraz rozwiązania, opierając się na własnych doświadczeniach, a uczestnicy Kongresu – oprócz wysłuchania prelekcji – mają możliwość odwiedzania szpitali w Polsce i sprawdzenia, w jaki sposób zorganizowane są poszczególne jednostki. Do tej pory odwiedziliśmy:

  • Nową Siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu (2019 r.),
  • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2018 r.),
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (2017 r.),
  • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (2016 r.),
  • Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu (2015 r.),
  • Szpital Wojewódzki i Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu (2014 r.).

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia!