Relacja

VI Kongres Nowoczesny Pion Techniczny

23
maja
2019

Relacja z VI Kongresu NPT

VI Kongres Nowoczesny Pion Techniczny
– w  kierunku usprawnienia jednostek ochrony zdrowia

VI Kongres NPT (23-25 maja 2019) odbył się w przeddzień zakończenia największej aktualnie inwestycji zrealizowanej w ochronie zdrowia, tj. budowy oraz wyposażenia Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
VI Kongres Nowoczesny Pion Techniczny zorganizowany przez redakcję „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” odbył się w Wieliczce i Krakowie w dniach 23-25 maja 2019 r.. W wydarzeniu wzięły udział osoby zainteresowane tematyką sprawnego zarządzania infrastrukturą szpitala oraz usprawnieniem funkcjonowania placówek medycznych. Wśród nich znaleźli się reprezentanci administracji publicznej, dyrektorzy szpitali, szefowie działów technicznych i eksploatacyjnych, kierownicy do spraw aparatury medycznej, architekci, przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz reprezentanci firm medycznych oferujących rozwiązania dla szpitali.
Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wysłuchać wielu merytorycznych prelekcji, a następnie odwiedzić Nową Siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu.

Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego – projekt i realizacja

Uczestników wydarzenia powitał Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, po czym zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać prelekcji dotyczących krakowskiej inwestycji. Włodzimierz Werochowski oraz Maciej Matłok reprezentujący firmę Industria Project poruszyli m.in. kwestie projektowania nowoczesnego akademickiego obiektu ochrony zdrowia, gdzie o efekcie w znaczącym stopniu decyduje współpraca architektów i lekarzy. Lech Wąsowski, dyrektor budownictwa medycznego w firmie Warbud, omówił zagadnienia związane z przygotowaniem inwestycji medycznych w kontekście niewystarczających środków budżetowych. Natomiast Agnieszka Sopel wskazała, jakie czynniki mają wpływ na uniknięcie błędów przy doborze aparatury medycznej. O tym, jakim wyzwaniem była budowa Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego oraz w jaki sposób przygotować dużą inwestycję w ochronie zdrowia w formule zaprojektuj, wybuduj, wyposaż mówiła Maria Wojtacha – dyrektor Departamentu Inwestycje Strategiczne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Technologia BIM

Prelegenci poruszali także temat związany z technologią BIM (Building Information Modeling) w ochronie zdrowia, tj. – w skrócie – modelowaniem informacji o budynkach. Polega ona na cyfrowym zapisie fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu. Informacje takie stają się źródłem wiedzy na temat danych o obiekcie i powinny stanowić podstawę do podejmowania wszelkich decyzji w czasie całego cyklu funkcjonowania i eksploatacji obiektów ochrony zdrowia. Temat ten został omówiony przez Iwonę Łobejko, dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej oraz Macieja Duszę z firmy Vamed, który przybliżył tematykę technologii BIM w kontekście budowy Zakładu Radioterapii w formie zaprojektuj, wybuduj, wyposaż na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu.

Informatyzacja

Powtarzającym się podczas prelekcji motywem była informatyzacja szpitali. Bogdan Wrzesiński – wieloletni kierownik Działu Informatyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie omówił problematykę budowy infrastruktury informatycznej w jednostkach służby zdrowia w wielu lokalizacjach, a Łukasz Sterna – dyrektor sprzedaży rozwiązań HAC IT w GE Healthcare przedstawił korzyści wynikające z wprowadzanych współcześnie rozwiązań informatycznych i wskazał, że dziś placówki ochrony zdrowia stają się szpitalami cyfrowymi. Z kolei Grzegorz Kozak reprezentujący firmę Olympus przedstawił w sposób praktyczny temat dokumentacji obrazowej zabiegów chirurgicznych, który ma szczególne znaczenia dla menedżerów IT oraz inspektorów bezpieczeństwa danych.  Z kolei Witold Ponikło – główny specjalista ds. aparatury medycznej z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie nieco przewrotnie w odniesieniu do poprzedzających go prelegentów wskazał nie korzyści ale pułapki, które mogą wynikać z informatyzacji oraz energooszczędności.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne i infrastrukturalne

Dziś często informatyzacja, nowoczesne technologie i aktualnie oferowane rozwiązania w zakresie sprzętu medycznego to tematy przenikające się. Przykłady potwierdzające taki stan rzeczy znalazły odzwierciedlenie w wielu prelekcjach. Widoczne to było m.in. podczas prezentacji przybliżającej rozwiązania firmy GE Healthcare w zakresie nowych technologii medycznych przedstawionych przez Grażynę Rubiś-Liolios, dyrektor generalną firmy GE Healthcare, będącej partnerem strategicznym VI Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny. Z kolei Stanisław Klunder z Business Online Services zwracał uwagę, w jaki sposób skutecznie zautomatyzować procesy w jednostkach ochrony zdrowia, aby mieć wszystko pod kontrolą. Marcin Leśniak z Philips Polska omówił wyzwania stawiane współczesnym systemom monitorowania pacjenta, Maciej Gawlik z Dräger Polska zdefiniował, czym dziś są efektywne stanowiska terapeutyczne, a Witold Żukowski i Adam Ploch reprezentujący firmę Medicom przedstawili korzyści wynikające z zastosowania najnowszych technologii na bloku operacyjnym. Nowe kierunki w endoskopii to temat zaprezentowany przez Pawła Niewiadomego z Endomedu. Uczestnicy kongresu mieli również okazję poznać funkcjonalności negatoskopu cyfrowego przeznaczonego na salę operacyjną czy zaawansowanego systemu dezynfekcji. O tych rozwiązaniach opowiedzieli Piotr Pietras oraz Mateusz Purgał z firmy UltraViol.

Podczas konferencji nie zabrakło tematów związanych z rozwiązaniami infrastrukturalnymi czy architektonicznymi, które już dziś mogą znaleźć zastosowania w polskich szpitalach.  Maciej Jaworski z firmy HEWI omówił wytyczne do projektowania temat łazienek szpitalnych oraz wskazał na różne możliwości wyposażenia.

Czystość mikrobiologiczna, dezynfekcja, sterylizacja

Temat czystości mikrobiologicznej, dezynfekcji czy sterylizacji nie po raz pierwszy został poruszony podczas kongresu NPT. W tym roku przybliżyli go Jarosław Kowalczuk z Miele, przedstawiając oferowane przez firmę rozwiązania jako profesjonalne wsparcie higieny prowadzące do redukcji zakażeń szpitalnych. Tomasz Żuber z MMM Polska omówił temat współczesnych innowacji w technologii dekontaminacji, a Bartosz Kaczmarek z Firmy Halton wskazał, w jaki sposób zagwarantować komfort oraz czystość mikrobiologiczną na sali operacyjnej.

Zgodnie z literą prawa

Jak co roku, podczas VI Kongresu NPT poruszyliśmy także kwestie prawne uwzględniające różne aspekty związane z funkcjonowaniem jednostek ochrony zdrowia. Ryszard Kowski, wykładowca Centrum Medycznego kształcenia Podyplomowego w Warszawie omówił zagadnienie wymiany aparatury medycznej w kontekście nowelizacji ustawy Prawo atomowe; Jarosław Feliński, prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce przedstawił wnioski nasuwające się po roku od wprowadzenia RODO, a Hubert Musialik, radca prawny zatrudniony w instytucji zarządzającej jednym z regionalnych programów operacyjnych wskazał, jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie na gruncie orzeczeń sądów administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek służby zdrowia.

Program ochrony środowiska

Istotne były także zagadnienia związane z ekologią, w tym m.in. temat korzyści z programu ochrony środowiska w szpitalu. Omówiła go Reneta Ruman-Dzido – prezes zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, która zwróciła uwagę m.in. na fakt, że szpital jest takim podmiotem, któremu trudno jest wypracować zysk, a programy ochrony środowiska – oprócz wielu rozwiązań korzystnych z punktu widzenia ekologii – dają możliwość poprawy sytuacji finansowej w jednostkach ochrony zdrowia.

Wizyta w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego

Odwiedzając Nową Siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu, uczestnicy VI Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny mogli na żywo zaobserwować nowoczesne technologie oraz innowacyjne rozwiązania infrastrukturalne wdrożone w tym obiekcie. Zobaczyli m.in.: blok operacyjny, a na sali audytoryjnej przekaz multimedialny z bloku. Odwiedzili także izbę przyjęć, salę wybudzeń, centralną sterylizatornię, przykładowy oddział łóżkowy oraz zobaczyli, w jaki sposób działa poczta pneumatyczna.

Kongres Nowoczesny Pion Techniczny jest największym w Polsce wydarzeniem gromadzącym kadrę techniczną ochrony zdrowia. Na stałe wpisał się w kalendarz osób zarządzających infrastrukturą szpitalną, stając się inspiracją do przeprowadzania nowatorskich inwestycji. (Paulina Prencel)

Prelegenci

Marcin Jędrychowski
dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Iwona Łobejko
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu
Renata Ruman-Dzido
prezes zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
Marek Piotrowski
kierownik Działu Aparatury, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Maria Wojtacha
dyrektor Departamentu Inwestycje Strategiczne w UM Woj. Małopolskiego
Witold Ponikło
specjalista ds. aparatury medycznej, Uniwersytecki Szpitalu Dziecięcy w Krakowie
Agnieszka Sopel
inżynier kliniczny
Ryszard Kowski
wykładowca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Marek Wójtowicz
moderator Kongresu NPT

Materiały wideo